Historie četnické stanice v Nové Huti pod Nižborem


Umístění četnické stanice

Původně spadala Nová Huť pod četnickou stanici  v Hudlicích v č.p. 12 a to od od 28. července 1870 do roku 1873. Poté byla nově vytvořena četnická stanice v Novém Jáchymově v č.p. 6, pod kterou Nová Huť spadala do roku 1891.

Četnická stanice byla zřízena v Nové Huti 1. ledna 1891. V Nové Huti byla umístěna v domě č.p. 99 (dnešní pošta).  1. června 1936 byla stanice přesunuta do č.p. 14. Poslední stěhování čekalo novohuťské četníky 1. března 1943, kdy byla stanice přesunuta do č.p. 184. Tam byla stanice až do zrušení četnictva v roce 1945 a zřízení Sboru národní bezpečnosti. Jako okrsek SNB fungovala až do šedesátých let.


obecní strážník Jindřich Jirava

obecní strážník Jindřich Jirava

  • narozen 30.1.1908
  • zemřel 1979

Sloužil na četnické stanici Nová Huť pod Nižborem  jako obecní strážník do 1. února 1933.

Plat a služební náležitosti obecního strážníka v Nové Huti pod Nižborem stanovila obecní rada v  roce 1935 dle zápisu z obecní kroniky takto:

Plat strážníka na 400 Kč měsíčně, příspěvek na oděv 250 Kč ročně, za 6 roků nový plášť. Za práce písařské a vybírání dávek 100 Kč ročně. Dále obec bude platiti celé nemocenské i starobní pojištění u okresní nemocenské pojišťovně v Rakovníku.

V roce 1943 je propuštěn a pracuval do konce války v nižborské sklárně.

Po válce nastoupil v hodnosti četaře k nově vzniklému Sboru národní bezpečnosti - SNB a sloužil v Praze u dopravního oddělení.

Jeho profesní kariéra poté pokračovala ve věznici Pankrác a Vinařice, kde pracoval jako dozorce.

Jeho bratr Josef zahynul při stavbě silnice do Žloukovic 30. června 1934.

Fotky a informace poskytla dcera strážníka Jiravy paní Benešová.


Vrchní strážmistr Václav Smrkovský

Václav Smrkovský se narodil 21.9.1897 ve Velence. V Rakousko-uherské armádě sloužil u 36. pěšího pluku jako vojín. 18.3.1917 byl zajat u Doberda. Do ČS legií v Itálii se přihlásil 2.9.1917, kde byl zařazen jako vojín 32. pěšího pluku. Do vlasti se vrátil 31.12.1919, kde byl převeden k četnictvu.

V letech 1936 až 1939 sloužil ve funkci velitele četnické stanice. V roce 1939 byl pensionován.

Od května roku 1939 působil v odbojové skupině Obrana Národa v tzv. rotě Nová Huť pod Nižborem. V dubnu roku 1940 došlo k prozrazení odbojové skupiny a pozatýkání jejích členů. V lednu 1943 bylo devět příslušníků novohuťské roty ON odsouzeno k trestu smrti. Byli to Václav Smrkovský, Jan a Václav Záleský, Karel Malec a Vojtěch Sedlák z Nové Huti pod Nižborem, Václav Kodet a Josef Boháček z Nového Jáchymova, Josef Hájek z Hýskova a František Patera z Berouna.

Vrchní strážmistr Václav Smrkovský byl popraven 7. června 1943 v Plötzensee.

Poslední zápis v pamětní knize novohuťské četnické stanice

Zdroj: SOKA Beroun
Zdroj: SOKA Beroun

30.6.1945

Výnosem ministerstva vnitra čís. 3700-2616-4-V-4 zřízen nový výkonný bezpečnostní orgán s názvem "Sbor národní bezpečnosti" do něhož byli vřazeni i státně spolehliví příslušníci dosavadního četnictva, státní policie a obecní výkonné policie. Dosavadní četnictvo tím zaniklo.

Zdejší stanice má nyní tento název: "Sbor národní bezpečnosti - velitelství stanice Nová Huť pod Nižborem".

Po téměř 100 letech působení  na našem území je četnictvo zrušeno.